It ain´t simple being cool, but it´s cool being simple!
Práce procházejte kliknutím do obrázku

Kostel v Litomyšli

Nový kostel církve bratrské v Litomyšli vyrostl ve svažitém terénu, z něhož pozvolně vystupuje ve třech na sebe navazujících rovinách. Jednoduchá forma vytváří symbolické pojítko mezi zemí a nebem.

Jednoduchým srozumitelným koncepčním gestem v uspořádání podlah a stropů stavby dokázal Fránek vytvořit prostor, který je zároveň i moderní i archetypální, bezvadně se pojí se zemí i poukazuje k nebeským výšinám, člověku dává poznat kompresi i expanzi a po zápase s tmou nechává vítězit světlo.

Josef Pleskot, architekt